martes, diciembre 14, 2004

El nostre logotip
El nostre logotip no pot quedar a les fosques. Aquí ho teniu. Re dissenyat i amb una mica més de volum. Sembla que aquestes cadires hagin de saltar d'un moment a un altre.